xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Brug af røgfrie nikotinprodukter blandt unge efterår 2022

Denne rapport har til formål at give et overblik over forbruget og anvendelsen af røgfrie nikotinprodukter blandt unge i alderen 15-29 år i 2022, samt at beskrive udviklingen i perioden fra 2021 til 2022.

ANALYSER 27 FEB 2023

Overordnet set anvender 12,9 % af unge mellem 15 og 29 år røgfrie nikotinprodukter dagligt eller lejlighedsvist. Der er sket en stigning i forbruget siden 2021, hvor 11,4 % anvendte røgfrie nikotinprodukter. 

I 2022 er der 8,7 %, der anvender røgfri nikotin dagligt, og 4,2 %, der anvender det lejlig-hedsvist, det vil sige nogle gange om ugen eller sjældnere. Endvidere har 3,2 % tidligere anvendt røgfri nikotin, mens 26,1 % har prøvet det. Sammenlagt er der således 42,2 % af de unge, der enten bruger eller har prøvet at bruge røgfri nikotin.

Fra 2021 til 2022 er andelen, der angiver at have et dagligt forbrug af røgfri nikotin steget blandt både mænd (10,4 % i 2021 til 12,5 % i 2022) og kvinder (3,5 % i 2021 til 5,3 % i 2022), mens det lejlighedsvise forbrug er stort set uændret i perioden for begge køn.

Brug af røgfrie nikotinprodukter blandt unge efterår 2022

Indhold

Forord

Sammenfatning

English summary

Læsevejledning

  1. Baggrund
  2. Materiale og metode
  3. Forbrug af røgfri nikotin
  4. Indhold og kendetegn ved røgfrie nikotinprodukter
  5. Karakteristik af unge, der bruger røgfrie niktotinprodukter
  6. Nikotinprodukt prøvet først
  7. Tilgængelighed

Referencer