xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Analyse af behov og udfordringer blandt ældre, der gennemgår rehabiliteringsforløb

Hvilke behov og udfordringer oplever ældre borgere, der modtager rehabiliteringsforløb efter § 83 a? Det kan du blive klogere på i denne rapport, som munder ud i syv opmærksomhedspunkter til fagpersoner.

VIDEN OG INSPIRATION, ANALYSER 13 MAR 2023

Et rehabiliteringsforløb i ældreplejen er en samarbejdsproces mellem borgeren og fagpersoner, men en ny undersøgelse viser, at det ikke altid er klart for borgerne, hvad forløbet indebærer, eller hvad formålet med det er.

Dette er én af de udfordringer, som ældre borgere ifølge undersøgelsen oplever, når de gennemgår rehabiliteringsforløb. Rapporten giver et indblik i en række andre udfordringer og behov, som borgerne typisk oplever i forbindelse med hhv. opstarten, undervejs og i forbindelse med afslutningen af deres rehabiliteringsforløb. Den munder ud i syv opmærksomhedspunkter til fagpersoner.

Rapporten henvender sig til alle, der arbejder med rehabilitering på ældreområdet, og som ønsker viden om, hvad borgerne har behov for for at føle sig klædt på, trygge og velinformerede i forbindelse med deres rehabiliteringsforløb, og hvad de oplever som udfordrende i den forbindelse.

Rapporten er udarbejdet af Rambøll for Sundhedsstyrelsen og bygger på 16 kvalitative interviews med borgere, der gennemgår eller for nylig har gennemgået et rehabiliteringsforløb.

Hent analysen