xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Sundhedskompetence i det danske sundhedsvæsen

Ulighed i sundhed viser sig ved, at nogle bliver mere syge, har en dårligere livskvalitet og et kortere liv end andre. Nogle mennesker begrænses i deres frihed, fordi de bliver syge. Ulighed i sundhed viser sig også ved, at nogle får mere gavn af sundhedsvæsenet end andre.

23 AUG 2022

I foråret 2022 udgav Sundhedsstyrelsen en rapport, der giver et indblik i, hvorfor der er forskel på borgernes møde med sundhedsvæsenet og den hjælp de får. Rapporten peger på, at årsagerne til forskellene ofte findes i, hvordan sundhedsvæsenet er bygget op og i kommunikationen mellem borgerne og sundhedspersonalet.

En ny rapport peger nu på 8 veje til at imødekomme de forskelle gennem arbejdet med organisatorisk sundhedskompetence. Det handler om at imødekomme borgernes forskellige viden og ressourcer. Nogle borgere skal have mere hjælp end andre til at håndtere deres sygdom og hvad den kræver af behandling, kontroller, rehabilitering med videre. 

En af de 8 veje handler om vigtigheden af, at borgerne inddrages. Det gælder inddragelse i det enkelt sygdomsforløb, men også organisatorisk inddragelse hvor borgerne kan hjælpe med udvikling og afprøvning af skriftligt og digitalt materiale og give systematisk feedback på mundtlig kommunikation.

De 8 veje til at styrke sundhedskompetence i det danske sundhedsvæsen kan bruges som inspiration til sygehuse, sundhedscentre og lægeklinikker for at få et fokus på, hvordan mødet med de sundhedsprofessionelle er set ud fra borgerne. Flere organisationer i sundhedsvæsenet har arbejdet med at gøre deres tilbud lettere tilgængelige og forståelige for alle. I rapporten præsenteres nogle af disse erfaringer. Fx har Randers Sundhedscenter arbejdet systematisk med inddragelse af borgerne for at tilbyde individuelt tilrettelagte forløb til borgere med kronisk sygdom. Derudover har de forenklet alt informationsmaterialer som breve, indkaldelser og information, hvor de nu tilbyder film og simple visuelle guides, så man kan gå til det uanset forudgående viden. 

Rapporten er udarbejdet i samarbejde med Institut for Folkesundhed på Aarhus Universitet.

Fakta

Sundhedskompetence er en kombination af de personlige kompetencer og ressourcer i omgivelserne, der bestemmer mennesker mulighed for at finde, forstå, vurdere og bruge information til at tage beslutninger om sundhed. 

 

Organisatorisk sundhedskompetence er den måde sundhedstilbud, organisationer og systemer gør information og ressourcer tilgængelige for mennesker med forskellige sundhedskompetencer.

 

Publikationen er målrettet ledere, der ønsker at arbejde med lighed i sundhedstilbud i såvel offentlige som private organisationer i det danske sundhedsvæsen. Den sætter fokus på, hvordan forskellige dele af sundhedsvæsenet kan arbejde med organisatorisk sundhedskompetence, så sundhedstilbud gøres tilgængelige for alle.