xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Status på rehabiliteringsforløb efter paragraf 83a

Undersøgelsen samler op på kommunernes arbejde med rehabilitering på ældreområdet og giver et overblik over, hvordan indsatsen tilrettelægges på tværs af landet.

EVALUERINGER 11 FEB 2022

Spørgeskemaundersøgelsen inddrager spørgsmål og tematikker afdækket i tidligere undersøgelser samt en række nye tematikker som eksempelvis, hvordan kommunerne følger op med borgeren efter et afsluttet rehabiliteringsforløb. 

Status på rehabiliteringsforløb efter paragraf 83a. Resultater fra en landsdækkende spørgeskemaundersøgelse

Bilag

Temaerne i undersøgelsen er:

 • Forskellige målgrupper for rehabiliteringsforløb 
 • Organiseringen af rehabiliteringsforløb, herunder hvor ansvaret for koordinering og udførelse af rehabiliteringsforløb er placeret, og hvilke faggrupper der løfter opgaverne. Kapitlet vedrører også kommunernes samarbejde med private leverandører 
 • Kommunernes praksis for visitation til og gennemførelse af rehabiliteringsforløb
 • Faglige redskaber anvendt i udførelsen af rehabiliteringsforløb samt om kommunernes kompetenceudvikling på området
 • Kommunernes data- og dokumentationspraksis vedrørende rehabiliteringsforløb

 

Undersøgelsen er gennemført i efteråret 2021, og i alt har 81 ud af landets 98 kommuner besvaret undersøgelsen, hvilket giver en svarprocent på 83 %.

Undersøgelsen giver et bredt billede af området. Den viser blandt andet, at:

 • Kommunernes organisering af rehabiliteringsforløb ændrer sig. En tredjedel af kommunerne har gennemført organisationsændringer på området inden for de seneste to år, mens yderligere en tredjedel af kommunerne har tænkt sig at gøre det inden for de kommende to år.
 • Kommunerne organiserer deres rehabiliteringsindsats meget forskelligt. Nogle kommuner har samlet ansvaret for koordinering og udførelse det samme sted i organisationen, mens andre kommuner har opdelt ansvaret mellem forskellige organisatoriske enheder.
 • Kommunerne følger meget forskelligt op på afsluttede rehabiliteringsforløb. Fire ud af ti kommuner svarer, at de har en fast og systematisk opfølgning med borgere efter afsluttede forløb, mens en tilsvarende andel af kommunerne angiver, at de ikke har en fast struktur for opfølgning på afsluttede rehabiliteringsforløb.
 • Mange kommuner har eller arbejder på at finde en fast metode til at indsamle og anvende data på området. Seks ud af ti kommuner har allerede en fast praksis, mens 2 ud af 10 kommuner arbejder på at finde en model. De resterende kommuner har ikke en fast praksis.

 

Afsnit

 1. Introduktion
 2. Resumé
 3. Metode
 4. Målgruppe for rehabiliteringsforløb
 5. Organisering af rehabiliteringsforløb
 6. Visitation til og gennemførelse af rehabiliteringsforløb
 7. Faglige metoder, redskaber og kompetenceudvikling
 8. Data og dokumentation vedrørende rehabilitering