xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Særligt målrettede vaccinationsindsatser

Indsatser planlagt og udført i et samarbejde mellem virksomheder, boligorganisationer, uddannelsesinstitutioner, civilsamfund, kommuner, regioner og nationale myndigheder.

EVALUERINGER 18 MAJ 2022

Denne rapport er en erfaringsopsamling om en række særligt målrettede vaccinationsindsatser, som har haft til formål at øge vaccinationstilslutningen i udvalgte områder og blandt udvalgte målgrupper, hvor tilslutningen til COVID-19-vaccination har været lavere end i resten af befolkningen.

Erfaringsindsamlingen er gennemført og beskrevet af Rambøll Management Consulting på vegne af Sundhedsstyrelsen.

Formålet med erfaringsopsamlingen er at indsamle viden om særligt virksomme indsatser, og hvordan indsatserne er udviklet, organiseret og implementeret.

Erfaringsopsamlingen skal bruges fremadrettet i arbejdet med COVID-19 og andre smitsomme sygdomme, men også til generelt at nå bredere ud med sundhedsfremmende og -forebyggende indsatsatser. 

Særligt målrettede vaccinationsindsatser

Afsnit

 1. Indledning
 2. Centrale virkemidler
 3. Baggrund for særligt målrettede vaccinationsindsatser
 4. Kommunernes kommunikation om COVID-19-vaccination
 5. Sundhedsfagliges dialog med borgere
 6. Hotlines sikrer borgerne viden om COVID-19-vaccination
 7. Myndighedernes samarbejde med civilsamfundet
 8. Arbejdspladsens inddragelse i COVID-19-vaccination
 9. Uddannelsesinstitutioner spreder viden om COVID-19-vaccination
 10. Viden om COVID-19-vaccination til unge mellem 12-15 år
 11. Trossamfundets betydning
 12. Formidling i samarbejde med landsdækkende organisationer
 13. Betydningen af boligselskabernes opbakning
 14. Vaccinationstilbud i samarbejde med detailbranchen
 15. Myndighedssamarbejdet i lyset af COVID-19
 16. Design og datagrundlag