xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Overvågning af behandlingsforløb på hjerteområdet - 3. og 4. kvartal 2021

Overvågningen fokuserer på overholdelse af udredningsretten for alle patienter, som diagnosticeres med hjertesygdomme, samt på ventetider til invasiv diagnostik og behandling for udvalgte hjertesygdomme.

ANALYSER 24 MAJ 2022

Overvågning af behandlingsforløb på hjerteområdet - 3. og 4. kvartal 2021

 

Indhold

1. Indledning

  • Baggrund
  • Ordforklaring
  • Indikatorer og patientgrundlag
  • Vejledning til Sundhedsstyrelsens kommentarer

 

2. Overvågning af hjerteområdet

  • Indikator I: Overholdelse af udredningsretten
  • Indikator IIa: Ventetid til elektiv invasiv diagnostik med koronar arteriografi (KAG) for stabil angina pectoris
  • Indikator IIb: Ventetid til elektiv invasiv behandling med perkutan koronar intervention (PCI) for stabil angina pectoris
  • Indikator IIIa: Ventetid til elektiv isoleret bypass-operation (CABG)
  • Indikator IIIb: Ventetid til elektiv isoleret hjerteklapoperation
  • Indikator IIIc: Kombineret CABG og klapoperation