xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Notat vedr. vaccination med 4. stik mod covid-19 til udvalgte personer

På baggrund af den nuværende viden og det datamæssige grundlag gennemgået i dette notat er det Sundhedsstyrelsens vurdering at plejehjemsbeboere og personer over 85 år, for nuværende er godt beskyttet mod alvorligt forløb af covid-19 efter 3. stik.

NOTATER 21 JAN 2022

Derfor anbefaler Sundhedsstyrelsen for nuværende ikke et 4. stik til plejehjemsbeboere og personer over 85 år. Sundhedsstyrelsen vil overvåge området nøje, hvilket der redegøres for i dette notat.

Afsnit

  • Baggrund
  • Status på epidemien
  • Vidensgrundlag
  • Sammenfatning

Notat vedr. vaccination med 4. stik mod covid-19 til udvalgte personer