xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Monitorering af forløbstider på kræftområdet, 3. kvartal 2022

Denne rapport viser data for forløbstider for kræftpakkeforløb i 3. kvartal 2022. Sundhedsstyrelsen kommenterer på data for forløbstider, som er opgjort af Sundhedsdatastyrelsen.

TAL OG ANALYSER 30 NOV 2022

I kræftpakkeforløbene har Sundhedsstyrelsen anbefalet, hvor lang tid der bør gå, fra en patient starter i udredning til behandling opstartes (standardforløbstider). Konkrete forhold som f.eks. anden betydende sygdom (komorbiditet), særligt komplicerede sygdomsforløb eller hensyn til patientens eget ønske kan betyde, at forløbstiden for den enkelte patient afviger fra standardforløbstiden.

Monitorering af forløbstider på kræftområdet for 3. kvartal 2022

Resultater for 3. kvartal 2022 

Data viser, at 77 % af patienter i kræftpakkeforløb på landsplan blev udredt og behandlet inden for de anbefalede forløbstider i 3. kvartal 2022. Andelen er 3 procentpoint højere end i 2. kvartal 2022.

På det regionale niveau er andelen af registrerede forløb, der blev gennemført inden for standardforløbstiden, 88 % i Region Nordjylland, 81 % i Region Midtjylland, 79 % i Region Syddanmark, 74 % i Region Hovedstaden og 68 % i Region Sjælland. Andelen af gennemførte forløb inden for standardforløbstiden er steget i fire regioner sammenlignet med 2. kvartal 2022. Region Nordjylland har samme andel gennemførte forløb inden for standardforløbstiden som i 2. kvartal 2022.

  • 39.927 patientforløb blev registreret med udredning i et pakkeforløb for kræft i 3. kvartal 2022. 
  • I 9.313 forløb blev kræftdiagnosen bekræftet eller der var fortsat begrundet mistanke om kræft.

Se desuden

Se mere hos Sundhedsdatastyrelsen