xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Mad- og måltidsvaner hos småbørn

Litteraturgennemgang

16 MAJ 2022

Litteraturreviewet, som er udført for Sundhedsstyrelsen, skal opfylde følgende formål:

  • At klarlægge i hvilket omfang den eksisterende samfundsvidenskabelige forskning belyser mad-og måltidsvaner hos småbørn i danske familier med kort uddannelsesbaggrund og blandt familier bosiddende i Danmark med anden etnisk baggrund end dansk.
  • At analysere og sammenfatte de eksisterende forskningsresultater om mad- og måltidsvaner hos småbørn, der tilhører ovennævnte befolkningsgrupper. 

Rapporten er udarbejdet i 2019 i forbindelse med puljen ”Gode mad- og måltidsvaner i familier med små børn”

180 sider

Mad- og måltidsvaner hos småbørn i danske familier med anden etnisk baggrund end dansk

Indhold

1. Udgangspunkter for reviewet

2. Danske forældre med kort uddannelse og deres småbørn

2.1 Befolkningsgruppens størrelse og sammensætning

2.2 Socioøkonomiske- og familieforhold

2.3 Sundhed i hverdagen

2.4 Familiens mad- og måltidsvaner

2.5 Småbørns overgangskost

3. Forældre med anden etnisk baggrund og deres småbørn

3.1 Befolkningsgruppens størrelse og sammensætning

3.2 Socioøkonomiske- og familieforhold

3.3 Sundhed i hverdagen

3.4 Familiens mad- og måltidsvaner

3.5 Småbørns overgangskost

4. Sammenligning og konklusioner

5. Referencer

 

Se desuden

Mad og spisning blandt småbørnsfamilier: forskningsresultater