xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Mad og spisning blandt småbørnsfamilier: forskningsresultater

Overblik over forskningsresultaterne fra nyere, dansk madsociologisk forskning

16 MAJ 2022

Denne rapport præsenterer forskning indenfor området madsociologi med fokus på småbørnsfamilier med etnisk minoritetsbaggrund i Danmark. Rapporten skal tjene som input
til Sundhedsstyrelsens arbejde med at udvikle sundhedsindsatsen målrettet etniske minoriteter i Danmark.

19 sider

 

Indhold

 • Indledning
 • Forskningens baggrund og formål
 • Metoder og forskningsdesigns anvendt i de præsenterede studier
 • Resultater
  • Hvad betyder etnicitet i forhold til andre faktorer for valg af mad i småbørnsfamilier med etnisk minoritetsbaggrund?
  • Hvad er forældrenes motivation og barrierer for at forandre spisepraksis?
  • Hvilke kilder til viden om kost benyttes og hvilken rolle spiller sundhedsplejerskernes rådgivning
  • Strategier for godt forældreskab i særligt sårbare familier med overvægtige børn
 • Særlige bidrag fra den præsenterede forskning i forhold til tidligere forskning
 • Litteraturliste

 

Se desuden

Mad- og måltidsvaner hos småbørn - litteraturgennemgang