xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Læringer og erfaringer fra projektet "Styrket rekruttering til kommunale sundhedstilbud"

Dette inspirationskatalog samler op på de positive erfaringer fra de 11 kommunale projekter, som har fået tildelt midler fra satspuljen på sundheds- og ældreområdet for 2016-2019.

VIDEN OG INSPIRATION 10 JAN 2022

Formålet med inspirationskataloget er at præsentere lokale succeshistorier, læringer og erfaringer, som andre kommuner kan lade sig inspirere af i arbejdet med at identificere borgere, der kan have forhøjet risiko for at få livsstilsrelaterede sygdomme, og rekruttere dem til kommunale sundhedstilbud.

Inspirationskataloget tager udgangspunkt i hvert af de kommunale projekter og fremhæver to til tre eksempler der beskriver hvad den enkelte kommune har gjort ekstra godt i projektet. De indledende afsnit i inspirationskataloget introducerer projekternes overordnede erfaringer med rekruttering og sundhedssamtalen som tilbud. Hvert kapitel herefter indeholder en kort beskrivelse af det kommunale projekt. For en yderligere beskrivelse af de enkelte projekter, henvises til den samlede evaluering udarbejdet af COWI.

Læs om puljen

Indhold

 • Indledning
 • Aalborg Kommune
 • Esbjerg Kommune
 • Greve Kommune
 • Jammerbugt Kommune
 • Mariagerfjord Kommune
 • Næstved Kommune
 • Roskilde Kommune
 • Syddjurs Kommune
 • Sønderborg Kommune
 • Thisted Kommune
 • Vesthimmerlands Kommune