xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Kortlægning af behov og rammer for forskning om det primære sundhedsvæsen

Denne rapport præsenterer de centrale resultater fra kortlægningen, der giver Sundhedsstyrelsen viden om forskningen i det primære sundhedsvæsen.

ANALYSER 09 MAR 2022

For at sikre viden om og en retning for kvalitetsudviklingen i det primære sundhedsvæsen har Sundhedsstyrelsen fået til opgave at udarbejde en national forskningsstrategi for det primære sundhedsvæsen, hvis overordnede formål er at fremme forskningen i det primære sundhedsvæsen. Opgaven er defineret på baggrund af udspillet ”En læge tæt på dig” fra juni 2018.

I den sammenhæng har Rambøll Management Consulting bistået Sundhedsstyrelsen med en kortlægning, der giver Sundhedsstyrelsen viden om forskningen i det primære sundhedsvæsen. Kortlægningen, der er varetaget fra oktober 2020 til januar 2021, skal således danne grundlag for Sundhedsstyrelsens videre arbejde med forskningsstrategien. Denne rapport præsenterer de centrale resultater fra kortlægningen.

Indhold

  1. Indledning
  2. Tværgående sammenfatning
  3. Nuværende Forskning i det primære sundhedsvæsen
  4. Vidensbehov i det primære sundhedsvæsen
  5. Oplevede rammer og forudsætninger
  6. Bilag