xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Forskning til styrkelse af indsatsen i det primære sundhedsvæsen - en national strategi

Med udgangspunkt i aktuelle udviklingstendenser i det primære sundhedsvæsen, bidrager denne nationale forskningsstrategi med anbefalinger til styrkelse af forskningen i det primære sundhedsvæsen. Strategien bygger på målsætningen om at belyse forskningsemner, hvor der er behov for yderligere viden, samt at understøtte rammerne for forskning i det primære sundhedsvæsen.

09 MAR 2022

Udviklingen på sundhedsområdet de seneste år har ført til et øget omfang og kompleksitet af opgaverne i det primære sundhedsvæsen. Der er dog fortsat langt mindre forskning i det primære sundhedsvæsen end i sygehusvæsenet. Forskningsstrategien peger derfor på områder i det primære sundhedsvæsen, hvor der fremadrettet anbefales at forskningen styrkes.

Der er eksempelvis behov for forskningsbaseret viden om sundhedsfaglige indsatser med fokus på hele borgerens forløb, fra sundhedsfremme og tidlig opsporing, til behandling, rehabilitering og palliation.

Der er samtidig behov for viden om områder, der går på tværs af de sundhedsfaglige indsatser, eksempelvis teknologibaserede løsninger, social ulighed i sundhed og borger-/pårørendeinddragelse.

Strategien identificerer forskningsaftagere, forskningsproducenter og forskningssponsorer i det primære sundhedsvæsen, og beskriver samtidig udfordringerne med rammerne for forskningen for henholdsvis kommunerne, almen praksis og den øvrige praksissektor.

Indhold

  1. Baggrund og formål
  2. Det primære sundhedsvæsen
  3. Anbefalinger for forskningen
  4. Rammer for forskning