xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Har du styr på, hvem der må vaccineres mod COVID-19?

Artikel fra Rationel Farmakoterapi 3, 2021

Månedsbladet opdateres ikke efter udgivelsen. Indholdet afspejler den aktuelle evidens på udgivelsestidspunktet.

 

Langt de fleste personer kan uden problemer vaccineres mod COVID-19. Men af og til præsenterer personer sig med tilstande eller en anamnese, der gør, at man kan komme i tvivl om, hvorvidt de kan tåle vaccinerne mod COVID-19.

Til brug i forbindelse med vurderingen af, om vaccination af en konkret person mod COVID-19 er mulig, har Sundhedsstyrelsen udarbejdet en vidensbank med information målrettet praktiserende læger og vaccinatører, hvor du kan finde svar på ofte stillede spørgsmål.

Vidensbanken indeholder information om vaccinerne, der indgår i det generelle vaccinationsprogram mod COVID-19 (aktuelt Comirnaty® og COVID-19 Vaccine Moderna®). Blandt andet er her information om, ved hvilke lægemidler, sygdomme og tilstande der skal udvises forsigtighed, ligesom at der er detaljeret information om, hvornår vaccinationen skal udskydes.

Endelig indeholder vidensbanken en oversigt over en række specifikke allergier og rådgiver om, hvorvidt disse er forenelige med vaccination mod COVID-19 eller ikke.

Hvis vidensbanken ikke giver dig de nødvendige svar til at afklare, om en konkret patient må vaccineres mod COVID-19 eller ej, indeholder vidensbanken de relevante kontaktoplysninger til Statens Serum Institut eller de regionale lægemiddelinformationer, hvor du kan hente yderligere rådgivning.

Vidensbanken kan findes i Information til almen praksis og vaccinatører.

Opdateret 28 JUN 2021