xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Vedrørende vaccination af børn på 12-15 år

Notat

NOTATER 17 JUN 2021

I lyset af den aktuelle danske epidemi og på baggrund af den nye dokumentation for effekt og sikkerhed hos børn ned til 12 år, samt den udvidede godkendelse, har Sundhedsstyrelsen foretaget en faglig vurdering af grundlaget for en evt. udvidelse af målgruppen for det generelle vaccinationsprogram ned til 12 år.

Dette notat skal ses i forlængelse af Sundhedsstyrelsens indstilling til Sundheds- og Ældreministeriet fra d. 21. december 2020 vedrørende vaccination mod covid-19 og styrelsens efterfølgende faglige vurderinger vedr. epidemikontrol, målgrupper, anvendte vacciner, organisering af vaccinationsindsatsen m.v.