xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Vedrørende brug af covid-19 Vaccine Janssen (Johnson & Johnson) i Danmark

NOTATER 03 MAJ 2021

Afsnit

 • Vacciner baseret på adenovirusvektor-teknologi
 • Ekspertgruppe
 • Godkendelsesgrundlaget for covid-19 Vaccine Janssen®
 • Sikkerhedssignalprocedurer indledes parallelt i EMA og FDA
 • Sikkerhedssignalproceduren i EU
 • Sikkerhedssignalproceduren i USA
 • Adenovektorvirus som årsag til VITT
 • Mulig underrapportering af bivirkninger
 • Sygdomsmekanismer og hyppighed af VITT
 • Reaktioner i europæiske lande
 • Konklusioner vedrørende VITT efter covid-19 Vaccine Janssen®
 • Forebyggelsespotentialet ved covid-19 Vaccine Janssen®
 • Status på den danske covid-19 epidemi
 • Sygdomsbyrde
 • Konsekvenser for vaccinationsudrulningen
 • Matematisk modellering af dækning
 • Tilslutning til vaccination
 • Muligt forebyggelsestab ved udrulning uden covid-19 Vaccine Janssen®
 • Bredere samfundsmæssige konsekvenser
 • Samlet vurdering og konklusion