xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Strålebeskyttelse - myndighedens årsberetning 2020

Sundhedsstyrelsens årsberetning på strålebeskyttelsesområdet indeholder en gennemgang af de vigtigste opgaver og resultater i 2020.

13 DEC 2021

Sundhedsstyrelsen er myndighed for brug af strålekilder og stråleudsættelse. Kerneopgaven er at sikre, at brugen af strålekilder og eksponering for stråling altid er berettiget, optimeret og inden for dosisgrænserne. I henhold til strålebeskyttelsesloven skal Sundhedsstyrelsen sammenfatte og offentliggøre de vigtigste resultater af tilsyn og aktiviteter på strålebeskyttelsesområdet. 

Sundhedsstyrelsens tilsyn med virksomheders brug af strålekilder og aktiviteter på strålebeskyttelsesområdet var i 2020 udfordret af COVID-19 pandemien. På trods af udfordringerne med blandt andet hjemsendelse af medarbejdere, som blandt andet gjorde fysiske tilsyn vanskelige, har hverken virtuelle eller udgående tilsyn vist ændringer i virksomhedernes fokus på sikkerheden ved brug af radioaktive kilder og røntgen. ”Vores overordnede vurdering er derfor igen i 2020, at virksomhederne overordnet efterlever kravene i lovgivningen. Vi kan se, at de retter op på myndighedens krav, og at virksomhederne i øvrigt løbende arbejder med forbedringer – optimering – af strålebeskyttelsen af stråleudsatte arbejdstagere, borgerne og miljøet,” fortæller enhedschef Mette Øhlenschlæger.

Beretningen viser desuden, at niveauet af doser til stråleudsatte arbejdstagere fortsat ligger lavt og dermed følger de seneste års tendens.