xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Overvågning af behandlingsforløb på hjerteområdet: 1. og 2. kvartal 2021

Overvågningen fokuserer på overholdelse af udredningsretten for alle patienter, som diagnosticeres med hjertesygdomme, samt på ventetider til invasiv diagnostik og behandling for udvalgte hjertesygdomme.

ANALYSER 24 NOV 2021

Med denne rapport udgiver Sundhedsstyrelsen overvågning af udredning og udvalgte behandlingsforløb på hjerteområdet med afrapportering af 1. og 2. kvartal 2021.

Overvågningen fokuserer på overholdelse af udredningsretten for alle patienter, som diagnosticeres med hjertesygdomme, samt på ventetider til invasiv diagnostik og behandling for udvalgte hjertesygdomme. Sundhedsstyrelsen drøfter rapporten i Task Force for Patientforløb på Kræft- og Hjerteområdet.

Den seneste rapport er for 4. kvartal 2018, og der har således ikke været udgivet kvartalsrapporter for 2019 og 2020. Årsagen hertil er, at Landspatientregisteret (LPR) i perioden 2019-2020 er blevet omlagt fra LPR2 til LPR3, hvilket har resulteret i databrud for overgangsperioden.

I 2019 og 2020 er hjerteområdet blevet fulgt gennem en interim monitoreringsmodel, hvor regionerne kvartalsvis har indberettet data til Sundhedsstyrelsen.

Udvalgte procedurer på hjerteområdet (akutte og planlagte KAG samt PCI procedurer) har desuden været fulgt i Sundhedsstyrelsens monitorering af aktivitet i sundhedsvæsenet under COVID-19.

Overvågning af udredning og udvalgte behandlingsforløb på hjerteområdet: Opgørelse for 1. og 2. kvartal 2021

Se alle rapporter i serien