xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Joint convention on the safety of spent fuel management and on the safety of radioactive waste management, National report from the unity of the realm, Denmark, Greenland

7th review meeting

24 AUG 2021

National rapport i henhold til den internationale fælles konvention om sikker håndtering af brugt brændsel og radioaktivt affald.

Danmark er forpligtet til at afrapportere til flere internationale instanser om overholdelse af direktiver og konventioner om ansvarlig og sikker håndtering af radioaktivt affald.

Ifølge konventionen afholdes der hvert tredje år et Review-møde. Forud for hvert møde udarbejder deltagerlandene en national rapport, hvori de redegør for de foranstaltninger, der er gjort for at gennemføre alle konventionens forpligtigelser. Sundhedsstyrelsen koordinerer udarbejdelsen af de danske rapporter.

National rapport: Seventh Review Meeting, 2021

Den syvende nationale rapport fra Rigsfællesskabet består af bidrag for Danmark og Grønland.

Joint convention on the safety of spent fuel management and on the safety of radioactive waste management, National report from the unity of the realm, Denmark, Greenland

Rigsfælleskabets rapport er for den danske del udarbejdet af Sundhedsstyrelsen, Strålebeskyttelse (SIS) med bidrag fra Beredskabsstyrelsen, Dansk Dekommissionering, Uddannelses- og Forskningsministeriet og Sundheds- og Ældreministeriet.

Den grønlandske del er udarbejdet af DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet på vegne af Miljøstyrelsen for Råstofområdet med bidrag fra Departementet for Sundhed, Departementet for Råstoffer, Råstofstyrelsen, Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel og Energi og Departementet for Natur og Miljø.

Grundet COVID-19 pandemien er Review-møde i Wien, som skulle have fundet sted 24. maj - 4. juni 2021, blevet udskudt til 27. juni - 8. juli 2022.

Anonymiseret sammenstilling af spørgsmål og besvarelser

Danmark har i henhold til konventionens bestemmelser modtaget og besvaret i alt 34 spørgsmål til den syvende nationale rapport:

Anonymiseret sammenstilling af spørgsmål og besvarelser:

Joint convention on the safety of spent fuel management and on the safety of radioactive waste management: Questions and Comments (april 2022)