xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Fysisk aktivitets betydning for personer med angst og depression

Litteraturgennemgang med fokus på hvordan fysisk aktivitet bidrager til reducering af symptomer og øget mestring

VIDEN OG INSPIRATION 08 DEC 2021

Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, har efter oplæg fra Sundhedsstyrelsen udarbejdet en systematisk litteraturgennemgang af reviews (umbrella review) over den eksisterende viden om hvilke virkningsmekanismer, der kan forklare effekten på symptomer og mestring blandt personer diagnosticeret med angst og depression.

Rapporten inkluderer litteratur offentliggjort til og med februar 2021. I denne rapport klarlægges patofysiologiske, fysiologiske og psykologiske faktorer i en fælles forståelsesmodel af virkningsmekanismerne for sammenhængen mellem fysisk aktivitet og reducering og mestring af angst og depressionssymptomer.

En øget forståelse af potentielle virkningsmekanismer kan fremme anvendelse af fysisk aktivitet som et redskab og en handlemulighed for personer med angst eller depression til at opnå øget hverdagsmestring og reducering af symptomer i hverdagen og i sygehusvæsenets behandling af borgere med angst eller depression. 

Rapporten henvender sig til forskere, beslutningstagere og praktikere samt andre med interesse for fysisk aktivitet som behandling af psykiske lidelser.

Fysisk aktivitets betydning for personer med angst og depression