xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Fælles brev til gymnasier og erhvervsskoler om unge og alkohol

Sundhedsstyrelsen, Danske Gymnasier og Danske Erhvervsskoler og -gymnasier har sendt en fælles appel til landets gymnasier og erhvervsskoler om at bidrage til at skabe en festkultur, som flere unge føler sig hjemme i.

BREVE 24 JUN 2021

Blandt forslagene til ungdomsuddannelserne er:

  • At skabe nye traditioner og eksempelvis nye måder at afholde fester og gennemføre intro-forløb på.
  • Lade perioden indtil efterårsferien være alkoholfri, så der ikke er fester eller andre begivenheder arrangeret af eller på skolen, som inkluderer alkohol. Det kan give nye elever en mulighed for at knytte sociale bånd, uden at alkoholen er styrende for det sociale liv.