xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Evaluering af forsøg med medicinnedtrapning blandt patienter med skizofreni

EVALUERINGER 13 OKT 2021

I forbindelse med satspuljeaftalen for 2017-2020 blev der afsat midler til et forsøg med et medicinfrit afsnit i psykiatrien. Initiativet udsprang af flere års ønsker fra både sundhedsfaglig og politisk side, og herunder også fra fx patientforeninger om at reducere brugen af psykofarmaka i psykiatrien, hvor særligt erfaringer fra Norge med egentlige medicinfri afsnit har været en central inspirationskilde.

Sundhedsstyrelsen udbød projektmidler, hvor alle fem regioner havde mulighed for at ansøge med projektforslag.

Projektet ”forsøg med medicinnedtrapning hos skizofrenipatienter” forankret i Psykiatrisk Center Glostrup i Region Hovedstadens psykiatri blev vurderet til at leve bedst op til kravene i satspuljeaftalen.

Ambitionen med projektet var at etablere et specialiseret, tværfagligt tilbud, som arbejdede målrettet og systematisk med medicinnedtrapning og medicinudtrapning blandt voksne patienter med skizofreni med et udtrykt ønske herom.

Projektet forløb over perioden 2018-2021 og er nu afsluttet som projekt.

Denne rapport udgør slutevalueringen af projektet.

Evaluering af forsøg med medicinnedtrapning blandt patienter med skizofreni

Rapporten er udarbejdet af Implement for Sundhedsstyrelsen.

Læs mere om puljen:

Forsøg med medicinfrit afsnit i psykiatrien