xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Council directive 2011/70/euratom for the responsible and safe management of spent fuel and radioactive waste - third report

24 NOV 2021
Rådets Direktiv 2011/70/EURATOM foreskriver, at medlemsstater hvert tredje år skal indberette indholdet af den nationale politik for ansvarlig og sikker håndtering af radioaktivt affald til Kommissionen. I indberetningen skal den nationale infrastruktur og det nationale program for affaldshåndtering præsenteres, og det skal beskrives, hvordan den nationale politik føres ud i livet.