xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Cirkulære om Sundhedsstyrelsens fastsættelse af regler om ioniserende stråling og strålebeskyttelse, om berettigelse og optimering og om internationalt samarbejde

Med dette cirkulære fastsættes nærmere bestemmelser om Sundhedsstyrelsens fastsættelse af regler for brug af strålekilder og stråleudsættelse, samt om berettigelse og optimering i medfør af Lov nr. 23 af 15. januar 2018 om ioniserende stråling og strålebeskyttelse (Strålebeskyttelsesloven).

LOVE OG REGLER 19 APR 2021