xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Anbefalinger til nedbringelse af tvang for mennesker med psykiske lidelser

Anbefalingerne bygger på den samlede viden om, hvordan man mindsker brug af tvang, og de beskriver samtidig de gode erfaringer med at forebygge og nedbringe tvang over for mennesker med psykiske lidelser. I anbefalingerne er der blandt andet fokus på et godt samarbejde mellem kommuner, regioner og praktiserende læger.

ANBEFALINGER 11 JAN 2021

Indhold

  1. Sammenfatning af anbefalinger
  2. Introduktion
  3. Generel tvangsforebyggelse
  4. Forebyggelse af tvang før indlæggelse
  5. Forebyggelse af tvang under indlæggelse
  6. Særlige forhold vedrørende tvangsforebyggelse for børn og unge