xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Ældretopmødet 2021 - Inspirationsoplæg og Debatoplæg

I anledning af Ældretopmødet udgiver Sundhedsstyrelsen et inspirationsoplæg og et debatoplæg om kvalitet og kompetencer. De to oplæg er baseret på en række møder med interessenter, workshops, arbejdsgruppemøder samt en række baggrundsmaterialer, herunder indlæg til idebanken og publikationer om kvalitet på ældreområdet fra de seneste år.

16 SEP 2021

Inspirationsoplægget beskriver kvalitetsområder inden for ældreplejen og giver eksempler på redskaber og systematiske tilgange, som kommunerne kan tage i brug med det samme for at styrke kvaliteten i ældreplejen.

Debatoplægget kommer med inspiration til den videre diskussion om, hvordan vi udvikler en fælles retning i ældreplejen på nationalt niveau, når det gælder kvalitet og kompetencer i ældreplejen.

Inspirationsoplæg - Status på arbejdet med kvalitet og kompetencer

Debatoplæg - Statuts på arbejdet med kvalitet og kompetencer