xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Social ulighed i sundhed og sygdom

Rapporten er udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af Statens Institut for Folkesundhed (SIF), med bistand fra Sundhedsstyrelsens ekspertgruppe i social ulighed i sundhed. Rapporten er den første af sin art, og giver på tværs af en lang række parametre en status på den sociale ulighed i sundhed i Danmark.

02 SEP 2020

Rapporten indeholder analyser af 67 indikatorer, der er blevet krydset med befolkningens uddannelsesbaggrund. Resultaterne giver indblik i den sociale ulighed i både årsager, forekomst og konsekvenser af sygdom.

Statusrapporten vil fremover udkomme hvert fjerde år, så det bliver muligt at følge udviklingen i den sociale ulighed i sundhed i Danmark. 

Omfang: 268 sider

Indhold

 • Opsummering af resultater
 • Oversigt over resultater
 • Baggrund og kommentar
 • Læsevejledning
 • 1. Sociale vilkår for sundhed
 • 2. Generelle helbredsindikatorer
 • 3. Tidlige vilkår for sundhed og sygdom
 • 4. Sundhedsadfærd og arbejdsmiljø
 • 5. Mentalt helbred og psykiske sygdomme
 • 6. Somatiske sygdomme og ulykker
 • 7. Kontakt med sundhedsvæsenet
 • Bilag

 

Faktaark

Der er desuden udarbejdet et fakta-ark med udvalgte hovedresultater (5 sider):

Faktaark om rapporten

Bestilling af rapport

Den store rapport ”Social ulighed i sundhed og sygdom” kan bestilles på vores lager mod betaling af forsendelse