xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Digitale enheders betydning for søvn hos 0-15-årige

Et systematisk review

VIDEN OG INSPIRATION 08 SEP 2020

Denne rapport indeholder et systematisk review over, hvilken betydning digitale enheder har for børn og unges søvn.

Det systematiske review har til formål at kortlægge dette indenfor tre aldersgrupper: 0-5-årige, 6-12-årige og 13-15-årige.

Digitale enheders påvirkning på søvn afdækkes ud fra:

  1. Før søvn, herunder sengetidspunkt og tid, som det tager at falde i søvn
  2. under søvn, som omhandler forstyrrelser i nattesøvnen, og
  3. efter søvn, herunder søvnlængde og træthed i løbet af dagen. Digitale enheder inkluderer alle typer af mobiltelefoner, tablets, computere og fjernsyn.

Studierne, der er inkluderet i rapporten, ser både på at bruge disse enheder, tilstedeværelsen i soveværelset og brug af sociale medier. Rapporten inkluderer litteratur offentliggjort i tidsrummet fra januar 2009 til august 2019 og er afgrænset til studier gennemført i den vestlige verden.

Digitale enheders betydning for søvn hos 0-15-årige

Det systematiske review er gennemført for Sundhedsstyrelsen af en projektgruppe ved Statens Institut for Folkesundhed, SDU.