xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Anbefalinger for transition fra børne og ungdomsområdet til voksenområdet i sygehusregi

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet anbefalinger for det gode transitionsforløb i sygehusregi, der så vidt muligt kan anvendes på tværs af alle sygdomsgrupper inden for somatik og psykiatri.

ANBEFALINGER/RETNINGSLINJER 01 JUL 2020

Formålet med anbefalingerne er at sikre veltilrettelagte transitionsforløb med henblik på at skabe tryghed i overgangen til voksenregi. 

Anbefalingerne er lavet med udgangspunkt i arbejdet med at udvikle en model for bedre overgange for unge med moderate til svære psykiske lidelser, der har behov for at blive fulgt i voksenpsykiatrisk regi efter forløb i børne- og ungdomspsykiatrien og i arbejdet med udarbejde anbefalinger for, hvordan unge med type 1-diabetes kan få en god overgang fra børne- og ungeambulatorium til voksenambulatorium.

Indhold:

  1. Introduktion
  2. Planlægning af det gode transitionsforløb
  3. Tidlig transition (fase 1) 
  4. Overgangen (fase 2)
  5. Opfølgende transition (fase 3)
  6. Eksempler til inspiration 

Sygehuse, der skal i gang med at implementere eller kvalificere transitionsforløb for unge med en somatisk eller psykisk lidelse, kan anvende anbefalingerne som inspiration til planlægning af transitionsforløbet og som en guide i mødet med den unge.

Målgruppen, som disse anbefalinger omhandler, er unge med en langvarig eller kronisk somatisk eller psykisk lidelse, der modtager behandling i børne- og ungeregi og skal overgå til behandling i voksenregi på sygehuset. Samtidig er anbefalingerne også tiltænkt unge, som ikke nødvendigvis kommer til at overgå til behandling i voksenregi, enten fordi deres sygdom aftager i sværhedsgrad, eller fordi den videre behandling kommer til at foregå i almen praksis. Disse unge har også i høj grad behov for at udvikle kompetencer til egenomsorg og selvstændighed i forbindelse med sygdommen.