xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Analyse vedr. patientinformation og rehabiliterende tilbud i forbindelse med elektrokonvulsiv terapi (ECT)

Satspuljeaftalen på sundhedsområdet for 2019-2022 har fokus på psykiatrien, og der er afsat midler til at styrke viden om behandling med elektrokonvulsiv terapi (ECT). Midlerne er blandt andet afsat til denne analyse af information til patienter om effekten og mulige bivirkninger samt rehabiliteringstilbud i forbindelse med ECT.

ANALYSER 20 FEB 2020

Formålet med analysen er at få øget viden om den aktuelle informationsindsats, herunder om der er områder, hvor den kan optimeres.

Analysen omfatter:

  • afdækning af patienters og pårørendes erfaringer og oplevelser af vejledning og information om effekt og mulige bivirkninger ved ECT forud for behandlingen
  • afdækning af patienters og pårørendes erfaringer og oplevelser af vejledning og information om tilbud om rehabilitering i forbindelse med bivirkninger ved behandlingen
  • vurdering af, om patienter og pårørende modtager tilstrækkelig information og vejledning i forbindelse med ECT 
  • vurdering af, om patienter med længerevarende bivirkninger modtager de relevante rehabiliterende tilbud.

I forlængelse af analysens resultater skitseres forslag til, hvordan eventuelle tiltag til forbedringer kan foretages.

Rapporten er udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af Implement Consulting Group.