xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Rehabiliterings­forløb til ældre – Opsamling på evaluering og status på rehabilitering efter § 83 a i Danmark

I denne udgivelse samler Sundhedsstyrelsen op på rehabiliteringsforløb efter § 83 a og giver en status på de sidste fem års arbejde på området. Notatet indeholder desuden en opsamling på den aktuelle evaluering af den store pulje afsat til at styrke rehabiliteringsindsatser for de svageste ældre.

EVALUERINGER, NOTATER 25 NOV 2020

Siden efteråret 2018 har tolv kommuner arbejdet med, hvordan de kunne videreudvikle deres rehabiliteringsindsats til i højere grad at være målrettet de svageste ældre.Puljen giver ny viden om kommunernes arbejde med rehabilitering med særligt fokus på denne målgruppe, samt hvad rehabiliteringsforløbet har betydet for borgernes funktionsevne, trivsel og behov for hjemmepleje.

Resultaterne giver samtidig indblik i borgernes oplevelse af at modtage et rehabiliteringsforløb. På baggrund af de sidste fem års arbejde og udgivelser på området, den nye viden fra evalueringen og input fra kommunerne fra netværksmøder, er der til slut oplistet en række pejlemærker og fokuspunkter, som vi håber kan give grundlag for en fælles diskussion for de kommende års udvikling af rehabiliteringsforløb for ældre i Danmark.


Rehabiliteringsforløb til ældre  – Opsamling på evaluering og status på rehabilitering efter § 83 a i Danmark  

Se desuden 

Sundhedsstyrelsen har desuden udgivet Evaluering af puljen til styrket rehabiliteringsindsats for de svageste ældre:

Evaluering af puljen til styrket rehabiliteringsindsats for de svageste ældre