xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Afdækning af rygestoptilbud til borgere med psykiske lidelser

Sundhedsstyrelsen har fået udarbejdet en rapport, der afdækker kommunernes og den regionale psykiatris praksis i forhold til rygestoptilbud til borgere med psykiske lidelser.

19 FEB 2020

Rapporten afdækker også rekruttering af målgruppen til rygestop samt politikker og kultur om røgfrie miljøer i henholdsvis kommunernes psykiatriske tilbud og de regionale distrikts- og hospitalspsykiatriske afdelinger. Rapporten henvender sig til især til ledere og planlæggere i den regionale psykiatri og kommunerne.

Resultaterne bygger på en spørgeskemaundersøgelse samt i alt 11 interview med kommunale medarbejdere og ansatte i den regionale psykiatri. 88 af kommunerne og 96 af de regionale distrikts- og hospitalspsykiatriske afdelinger, fordelt geografisk over hele landet, har svaret på spørgeskemaet.