xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Videnskatalog: Forankring og implementering af peerstøtte

Rapporten giver et overblik over arbejdet med peerstøtte for mennesker med psykiske lidelser i Danmark.

VIDEN OG INSPIRATION 04 SEP 2019

I takt med at det bliver mere almindeligt at ansætte peers, er der udgivet flere inspirationsguider, opsamlinger og evalueringer, der beskriver forskellige modeller for peerstøtte. Udgivelserne rådgiver ansættelsessteder, der ønsker at ansætte peers, om organisatoriske og ressourcemæssige forhold, der kan sikre en vellykket integration - herunder konteksten hvori peers kan anvendes, samt til hvilke aktiviteter peers med fordel kan bruges. Det er bl.a. med udgangspunkt i disse udgivelser, at videnskataloget er udarbejdet.  

Videnskataloget samler således op på de gode erfaringer og den viden, der allerede findes om brugen af peer med det formål, at viden deles og spredes. Det er vores håb, at videnskataloget kan give kommuner og regioner inspiration til lokal forankring. I videnskataloget beskrives både de organisatoriske og ansættelsesmæssige erfaringer, samt eksempler på i hvilke typer af projekter og opgaver peers kan anvendes. Projekterne dækker både landsdækkende, regionale, kommunale og frivillige indsatser.  

I forlængelse af udarbejdelsen af videnskataloget, er der afsat midler til en pulje på 20,5 mio. kr. til lokal forankring og implementering af peers-initiativer, som kommuner og regioner, evt. i samarbejde med frivillige organisationer, kan søge: Udbredelse og forankring af peers-indsatser til mennesker med psykiske lidelser i kommuner og regioner