xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Undersøgelse af muligheder for at styrke indsatsen til mennesker med pædofile tanker

På finansloven for 2018 er der de næste fire år afsat i alt fem millioner kroner til at styrke indsatsen overfor mennesker med pædofile tanker. Baggrunden for initiativet er, at relativt få mennesker med pædofile tanker om børn søger professionel hjælp.

ANBEFALINGER 06 MAR 2019

På finansloven for 2018 er der de næste fire år afsat i alt fem millioner kroner til at styrke indsatsen overfor mennesker med pædofile tanker. Baggrunden for initiativet er, at relativt få mennesker med pædofile tanker om børn søger professionel hjælp. Dette kan blandt andet skyldes den høje grad af stigmatisering, som gruppen møder. En anden væsentlig faktor er den eksisterende henvisningspraksis, som kræver, at henvisning til behandling skal ske igennem egen læge.

Formålet med nærværende undersøgelse er at kortlægge de eksisterende tilbud og behandlingsmuligheder til mennesker med pædofile tanker i Danmark og internationalt med henblik på at undersøge, hvorledes indsatsen overfor mennesker med pædofile tanker kan styrkes.

Undersøgelse af muligheder for at styrke indsatsen til mennesker med pædofile tanker

Rapporten er udarbejdet af Cowi for Sundhedsstyrelsen