xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Smerteguide

Denne smerteguide har til formål at støtte læger i en hensigtsmæssig, ikke-specialiseret farmakologisk smertebehandling inden for akutte og kroniske smerter ved maligne og non-maligne tilstande.

ANBEFALINGER 20 SEP 2019

Den primære målgruppe er almen praksis, men smerteguiden kan ligeledes anvendes til ikke-specialiseret smertebehandling på sygehuse. Smerteguiden søger at balancere den nyeste evidens inden for smertebehandling med god klinisk praksis.

Smerteguiden er udarbejdet i et samarbejde mellem regionernes lægemiddelenheder og Indsatser for Rationel Farmakoterapi (IRF) i Sundhedsstyrelsen.

35 sider

Bestil tryk version hos Stibo Boghandel