xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

NKR: Forebyggelse og behandling af adfærdsmæssige og psykiske symptomer hos personer med demens

Retningslinjen lægger vægt på, at ikke-medicinsk behandling hos personer med demens er førstevalget og giver desuden eksempler på, hvilke interventioner der kan anvendes og i hvilket omfang.

ANBEFALINGER OG RETNINGSLINJER 16 JAN 2019

Op mod 90 % af alle mennesker med demens bliver på et tidspunkt i løbet af deres sygdomsforløb ramt af både psykiske og adfærdsmæssige symptomer (BPSD – Behavioral and Psychological Symptoms of Dementia).

Der kan typisk være tale om aggressiv, ophidset og urolig adfærd, irritabilitet, angst, depression, manglende initiativ og motivation samt psykotiske symptomer som hallucinationer og vrangforestillinger.

Retningslinjen lægger vægt på, at ikke-medicinsk behandling er førstevalget og giver desuden eksempler på, hvilke interventioner der kan anvendes og i hvilket omfang. 

Retningslinjen indeholder anbefalinger for udvalgte kliniske problemstillinger, og kan ikke stå alene, men skal ses i sammenhæng med øvrige retningslinjer, vejledninger, forløbsbeskrivelser mv. på området.

Retningslinjen 

National klinisk retningslinje for forebyggelse og behandling af adfærdsmæssige og psykiske symptomer hos personer med demens MAGICapp (magicapp.org)

Quickguide

Quickguide

English version

Quick guide: National Clinical Guideline for the prevention and treatment of behavioural and psychological symptoms in persons with dementia

Høring

Høringsnotat

Samlede høringssvar inkl. peer reviewsvar

Link til høringsportalen

Kommissorium

Kommissorium NKR Forebyggelse og behandling af adfærdsforstyrrelser demens

Habilitetserklæringer

Habilitetserklæringer for medlemmer af arbejdsgruppen

Baggrundsmateriale

'GRADE evidensprofiler samlet' indgår i retningslinjen

Flowcharts

Metaanalyser og risk of bias-vurderinger

PICO

Demens BPSD Metaanalyse antipsykotika

Demens BPSD Metaanalyse konditionstræning

Demens BPSD Metaanalyse medicinske lægemidler

Demens BPSD Metaanalyse musikterapi

Demens BPSD Metaanalyse psykoedukation

Demens BPSD Metaanalyse remiscensterapi

Demens BPSD Metaanalyse SSRI

Demens BPSD Metaanalyse søvnhygiejne

Demens BPSD Metaanalyse årsagsanalyse

Demens BPSD Metaanlyse personcentreret omsorg

RevMan

Demens BPSD Metaanalyse antipsykotika rm5

Demens BPSD Metaanalyse konditionstræning rm5

Demens BPSD Metaanalyse medicinske lægemidler rm5

Demens BPSD Metaanalyse musikterapi rm5

Demens BPSD Metaanalyse personcentreret omsorg rm5

Demens BPSD Metaanalyse psykoedukation rm5

Demens BPSD Metaanalyse reminiscensterapi rm5

Demens BPSD Metaanalyse SSRI rm5

Demens BPSD Metaanalyse systematisk årsagsanalyse rm5

Demens BPSD Metaanlayse søvnhygiejne rm5

Søgeprotokoller

Søgeprotokol guidelines

Søgeprotokol sekundær litteratur

Søgeprotokol primær litteratur 

Den nationale demenshandlingsplan 2025

Rapporten er udarbejdet som led i arbejdet med Initiativ 5: Nedbringelse af forbruget af antipsykotika blandt mennesker med demens i Den nationale demenshandlingsplan 2025.

Demenshandlingsplanen rummer i alt 23 initiativer fordelt på fem fokusområder. Alle initiativer har som overordnet mål at forbedre indsatsen for at udrede, pleje og behandle mennesker med demens frem mod 2025. Sundhedsstyrelsen er ansvarlig for 11 af initiativerne.

Se alle udgivelser inden for Den nationale demenshandlingsplan 2025