xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Multisygdom i Danmark

Rapporten Multisygdom i Danmark beskriver mønsteret og udviklingen af multisygdom i Danmark.

06 FEB 2019

Multisygdom er betegnelsen for en patient med flere samtidige diagnoser.

Andelen af personer med multisygdom er stigende blandt andet på baggrund af den demografiske udvikling. Multisygdom er således en vigtig udfordring i det danske sundhedsvæsen, da det stiller større krav til sammenhæng i overgange mellem afdelinger og sektorer.

Rapporten Multisygdom i Danmark beskriver mønsteret og udviklingen af multisygdom i Danmark.

I rapporten identificeres forskellige sygdomsgrupper i den danske befolkning baseret på Den Nationale Sundhedsprofil 2017 og udvalgte nationale registre.

Rapporten er udarbejdet i samarbejde med en følgegruppe fra Sundhedsstyrelsen og en projektgruppe fra Statens Institut for Folkesundhed, SDU.