xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Ældres sundhed og trivsel - Ældreprofilen 2019

Ældres sundhed og trivsel - Ældreprofilen 2019, er baseret på sundheds- og sygelighedsundersøgelserne, de nationale sundhedsprofiler og udvalgte registre.

ANALYSER 27 JAN 2019

Vi lever længere og længere, og andelen af ældre i befolkningen vokser. Over de næste årtier kan vi forvente at gruppen af ældre over 75 år bliver langt større, og at gruppen af de ældste ældre over 85 år, vil vokse betragteligt. I takt med denne udvikling er det vigtigt, at vi som samfund har fokus på kvaliteten af de ekstra leveår og på diversiteten i ældrebefolkningens sundhedsadfærd, helbred og trivsel.

Rapporten giver et billede af en ældrebefolkning, hvor langt de fleste generelt trives og lever sundt. Rapporten viser dog også, at en gruppe af ældre døjer med problemer af forskellig karakter – både når vi kigger på fysisk og psykisk helbred og i forhold til deres trivsel. Dette peger på, at der er et stort potentiale for forebyggelse. Mange ældre, der ikke lever sundt, giver selv udtryk for, at de gerne vil ændre adfærd.

Rapporten viser forskellene i helbred, trivsel og sundhed mellem forskellige aldersgrupper i ældrebefolkningen samt mellem mænd og kvinder. Ligeledes viser rapporten, at der også blandt de ældre er social ulighed i helbred, trivsel og sundhedsadfærd.

Rapporten gør det dermed tydeligt, hvor store forskelle der er i gruppen af ældre på tværs af alder, køn og uddannelse.

Formålet med rapporten er at give en beskrivelse af sundhed og trivsel blandt ældre i Danmark samt at vise udviklingen over tid. Den viden kan være med til at danne grundlag for det videre arbejde med rådgivning, inspiration samt forebyggelse og sundhedsfremme på sundheds- og ældreområdet.

Vi håber, at rapporten kan bidrage til at kvalificere, målrette og styrke indsatser om sundhed og trivsel blandt ældre.

112 sider

Indhold

 1. Sammenfatning
 2. Baggrund og formål
 3. Læsevejledning
 4. Sociodemografisk beskrivelse
 5. Helbred og trivsel
 6. Sundhedsadfærd
 7. Sociale relationer
 8. Sygelighed
 9. Brug af sundhedsvæsenet og medicin
 10. Seksuel sundhed
 11. Social ulighed
 12. Dødelighed og restlevetid
 13. Materiale og metode