xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Visitation til radikal prostatektomi

Behandlingen af prostatakræft har på en kortere årrække ændret sig fra en konservativ tilgang, til en tiltagende aktiv tilgang hvor en større del af patientgruppen bliver opereret.

ANBEFALINGER 02 JAN 2019

Prostatakræft udvikler sig individuelt, og i en del tilfælde meget langsomt. Derfor er overdiagnosticering og overbehandling en reel risiko.

I forbindelse med revision af specialeplanen noterede Sundhedsstyrelsen sig i 2017 en betydelig regional variation i valg af behandlingsprincip ved prostatakræft. Der var tilsyneladende ikke faglig konsensus vedrørende anbefalinger for behandling af mænd med prostatakræft, særligt i forhold til indikationer for at tilbyde radikal prostatektomi.

På denne baggrund nedsatte Sundhedsstyrelsen i januar 2018 en faglig arbejdsgruppe, der fik til opgave at udarbejde en faglig visitationsretningslinje for radikal prostatektomi ved prostatakræft med henblik på at mindske risikoen for overbehandling, samt minimere uhensigtsmæssig variation i behandlingstilbuddet.

Den faglige visitationsretningslinje har karakter af faglig rådgivning og vil dermed indeholde anbefalinger for tilrettelæggelsen af virksomheden og anbefalinger om god faglig praksis. Visitationsretningslinjen er rettet mod sundhedsprofessionelle, der er involveret i beslutningen om at operere patienter med prostatakræft.

Habilitetserklæringer fra medlemmer af arbejdsgruppen