xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Vejledning om ordination af afhængighedsskabende lægemidler

Når læger udskriver afhængighedsskabende medicin er der en række rammer, som de skal følge. De rammer er beskrevet i vejledningen om afhængighedsskabende medicin, som har gennemgået en mindre opdatering.

ANBEFALINGER, LOVE OG REGLER 24 JUN 2019

Vejledningen omfatter fx sovemidler, beroligende lægemidler, angstdæmpende medicin og smertestillende lægemidler af typen opioider (morfin, tramadol og lignende). Enkelte andre lægemidler er også omfattet, fx nogle typer af medicin mod opmærksomhedsforstyrrelser.

Vejledning nr. 9523 af 19. juni 2019 om ordination af afhængighedsskabende lægemidler - retsinformation