xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Vejledning om forebyggende sundhedsydelser til børn og unge

Vejledningen beskriver, hvorledes kommunalbestyrelsen og almen praksis bedst muligt kan tilrettelægge sundhedsydelserne og den sundhedsfaglige indsats, således at sundhedsloven og bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 1344 af 03/12/2010 bliver opfyldt.

LOVE OG REGLER 01 JAN 2019

Vejledningen anlægger et familieorienteret og sammenhængende perspektiv på de forebyggende sundhedsydelser med fokus på børn og familier med særlige behov.

Der er i denne udgave af vejledningen lagt vægt på det tværfaglige og tværsektorielle  samarbejde for at understøtte den samlede lokale indsats omkring  børn og unge og deres familier. Et væsentligt værktøj i denne sammenhæng  er de lokale sundhedsaftaler.

Vejledningen beskriver derfor, hvilke opgaver der med fordel kan inddrages i en sundhedsaftale med henblik på at sikre en  sammenhængende, systematisk og koordineret forebyggelsesindsats over for  børn og unge.

Vejledning om forebyggende sundhedsydelser til børn og unge - pdf

  

Versioner

3. version: januar 2019 

2. version: oktober 2011

1. version: 2007 (Forebyggende sundhedsydelser til børn og unge. Anbefalinger)