xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Tidlig opsporing af sygdom hos borgere med kognitive og psykiske funktionsevne­nedsættelser

Anden delrapport af satspuljeprojektet "Fremme af lighed i sundhed og sundhedsvæsenet"

EVALUERINGER 07 NOV 2019

Evalueringen omfatter fire projekter, som har haft til formål at sikre tidlig opsporing af sygdomme, ved at praktiserende læge gennemfører sundhedstjek af borgere med betydelige kognitive og psykiske funktionsevnenedsættelser.

Tanken er, at tidlig opsporing hos målgruppen kan reducere forekomsten af sygdom, og at sundhedstjek kan sikre en større lighed i sundhed, da de mest udsatte borgere i samfundet dermed får bedre muligheder for at benytte de eksisterende sundhedstilbud og styrke deres handlekompetencer.

De fire kommuner Svendborg, Roskilde, Egedal/Allerød og København blev tildelt midler fra satspuljen til at gennemføre sundhedstjek hos personer med betydelige kognitive og psykiske funktionsevnenedsættelser i perioden fra 2015 til 2018.

Se desuden

Første delrapport i satspuljeprojektet "Fremme af lighed i sundhed og sundhedsvæsenet": "Evaluering af navigatorprojekterne", november 2018