xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Selvafskærmende strålingsgeneratorer - vejledning

Denne vejledning har til formål at bidrage til, at reglerne for brug af selvafskærmende strålingsgeneratorer forstås og anvendes korrekt.

26 MAR 2019

Denne vejledning har til formål at bidrage til, at reglerne for brug af selvafskærmende strålingsgeneratorer forstås og anvendes korrekt. Reglerne findes i strålebeskyttelsesloven og tilhørende bekendtgørelser (se kapitel 13). Reglerne har til formål at sikre, at brug af strålekilder er berettiget og optimeret, og at dosisgrænserne ikke overskrides.

Vejledningen henvender sig primært til virksomheder, der anvender selvafskærmende strålingsgeneratorer, herunder røntgenskabe og røntgenscannere til f.eks. kontrol af bagage og fødevarer.

Vejledningen er også relevant for virksomheder, der beskæftiger sig med eftersyn, reparation med videre af selvafskærmende strålingsgeneratorer.