xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

NKR: Iltbehandling til den akut syge voksne patient

Anbefalingerne er under vurdering

ANBEFALINGER 12 OKT 2020

I retningslinjen indgår anbefalinger om ikke at behandle akut syge voksne patienter med normal iltmætning med ilt, mens akut syge voksne patienter med nedsat iltmætning bør behandles med ilt. 

Iltbehandlingen bør altid justeres, så man undgår høje koncentrationer af ilt i blodet.

Den nationale kliniske retningslinje indeholder anbefalinger for udvalgte dele af området og kan ikke stå alene, men skal ses i sammenhæng med øvrige retningslinjer, vejledninger,

Hvad betyder under vurdering?

I vurderingen bliver der taget stilling til om anbefalingerne lever op til vores kriterier for at udarbejde og/eller opdatere en anbefaling:

  • Betydelig sygdomsbyrde (populationsstørrelse, sygelighed, dødelighed)
  • Stort ressourceforbrug (dyr behandling, ventetider m.v.)
  • Store variationer i praksis (geografiske variationer m.v.)
  • Ny risikobetonet teknologi
  • Mulige indikationsskred
  • Tvivl om tolkning af evidensen
  • Uenighed om evidensen på tværs af faglige miljøer/patientorganisationer og borgere
 

Retningslinje

National klinisk retningslinje for iltbehandling til den akut syge voksne patient (pdf)

National klinisk retningslinje for iltbehandling til den akut syge voksne patient (magicapp.org)

Quick guide

Quick guide (dansk version)

Quick guide (English version)

Kommissorium

Kommissorium

Habilitetserklæringer

Habilitetserklæringer

Høring

Høringsportal

Høringsnotat

Samlede høringssvar inkl. peer reviewsvar

Opdateret 12. oktober 2020
  • Engelsk quick guide tilføjet