xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Medicinsk teknologivurdering (MTV) af HPV vaccination til drenge

Sundhedsstyrelsen har lavet en grundig gennemgang af de sundhedsfaglige, sundhedsøkonomiske og etiske konsekvenser af og overvejelser om det nye tilbud – en såkaldt medicinsk teknologivurdering (MTV).

29 JUN 2019

Vaccination mod humant papillomavirus (HPV) blev indført i det danske børnevaccinationsprogram i 2009 som et tilbud til alle 12-årige piger, og siden 2013 har tilbuddet om gratis HPV-vaccination været gældende indtil det fyldte 18. år. Med opsamlingsprogrammer har de fleste kvinder født siden 1985 fået tilbudt gratis HPV-vaccine.

Denne medicinske teknologivurdering (MTV) skal danne grundlag for Sundhedsstyrelsens faglige vurdering af, hvorvidt det kan anbefales, at alle drenge også tilbydes gratis HPV-vaccine som led i det danske børnevaccinationsprogram. Til at rådgive Sundhedsstyrelsen i arbejdet med MTV’en har der været nedsat en følgegruppe bestående af repræsentanter udpeget af relevante faglige selskaber, patientforeninger, øvrige myndigheder, mv.