xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Medicinsk teknologivurdering (MTV) af HPV vaccination til drenge

Sundhedsstyrelsen har lavet en grundig gennemgang af de sundhedsfaglige, sundhedsøkonomiske og etiske konsekvenser af og overvejelser om det nye tilbud – en såkaldt medicinsk teknologivurdering (MTV).

29 JUN 2019

Vaccination mod humant papillomavirus (HPV) blev indført i det danske børnevaccinationsprogram i 2009 som et tilbud til alle 12-årige piger, og siden 2013 har tilbuddet om gratis HPV-vaccination været gældende indtil det fyldte 18. år. Med opsamlingsprogrammer har de fleste kvinder født siden 1985 fået tilbudt gratis HPV-vaccine.

Denne medicinske teknologivurdering (MTV) skal danne grundlag for Sundhedsstyrelsens faglige vurdering af, hvorvidt det kan anbefales, at alle drenge også tilbydes gratis HPV-vaccine som led i det danske børnevaccinationsprogram. Til at rådgive Sundhedsstyrelsen i arbejdet med MTV’en har der været nedsat en følgegruppe bestående af repræsentanter udpeget af relevante faglige selskaber, patientforeninger, øvrige myndigheder, mv.