xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Inspirationskatalog: 20 veje til at bruge mindre antibiotika

Antibiotikaresistens er en af tidens store trusler mod den globale folkesundhed.

VIDEN OG INSPIRATION 27 NOV 2019

Antibiotika spiller en nøglerolle i behandlingen af bakterieinfektioner, og derfor er det vigtigt, at vi værner om dem. Gør vi ikke det, risikerer vi, at antibiotika bliver virkningsløse, og at vi står forsvarsløse – selv over for bakterieinfektioner, som vi hidtil har kunnet behandle og derfor anset som harmløse.

Det Nationale Antibiotikaråd og Sundheds- og Ældreministeriet præsenterer i dette inspirationskatalog en række konkrete positive erfaringer og en række gode bud på, hvordan I, der arbejder i landets daginstitutioner, ældreplejen, lægepraksisser og hospitalsvæsenet kan bidrage positivt i den fælles kamp mod antibiotikaresistens.