xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Brug af lægemidler ved demens

Dette informationsmateriale er primært henvendt til plejepersonale, der arbejder med personer med demens og med adfærdsmæssige og psykiske symptomer. Disse symptomer kaldes også BPSD, som står for behavioral and psychological symptoms of dementia.

09 JUL 2019

Informationsmaterialet er et initiativ fra den Nationale Demenshandlingsplan 2025 og materialet skal ses som en støtte i det daglige arbejde med personer med demens. Sammen med informationsmaterialet er der lavet en PowerPoint-præsentation med hovedbudskaberne. Her er der også videooptagelser med fortællinger og interviews fra tre forskellige plejecentre i Danmark.

I materialet vil du kunne læse mere om demens, BPSD samt personcentreret omsorg. Derudover vil hyppigt anvendte lægemidler til personer med demens blive beskrevet, fx antipsykotisk medicin.

Informationsmaterialet ’Brug af lægemidler ved demens – til dig, der arbejder med personer med demens’ er udarbejdet i samarbejde med en faglig arbejdsgruppe med repræsentanter fra FOA, Demenskoordinatorer i Danmark, Dansk Sygepleje Selskab, Nationalt Videnscenter for Demens, Dansk Selskab for Almen Medicin og Dansk Psykiatrisk Selskab. Dette materiale udsendes i trykt form til landets plejecentre.

Power Point præsentationer

For at understøtte implementeringen på landets plejecentre er der endvidere udarbejdet en Power Point præsentation (PPT). Præsentationen følger det trykte informationsmateriale og kan fx anvendes på fælles undervisningsmøder på plejecentre. Præsentationen findes i to udgaver. Den ene udgave indeholder links til videoer i præsentationen og kræver en fungerende internetforbindelse mens præsentationen gennemgås. Den anden version indeholder allerede videoerne, men denne præsentation fylder og kan tage tid at downloade.

Download PPT (med link til video på nettet)

Download PPT (med indlejret video, 500 mb)

Video

Ud over materialet og PPT kan du selvstændigt se videoerne som indgår i PPT. Videoerne hedder ”Fortællinger fra praksis” og er optaget fra tre plejecentre i Danmark, i henholdsvis Gentofte, Vejen og Viborg Kommune. Optagelserne skal være med til at give et indblik i hverdagen på plejecentrene, som hver især arbejder med forbruget af antipsykotika blandt beboerne med demens. Videoerne skal dermed være med til at give inspiration til det daglige arbejde.

Tema i Månedsbladet for Rationel Farmakoterapi

Månedsbladet for Rationel Farmakoterapi har i december 2018 et tema om behandling med antipsykotisk medicin til personer med demens.

Læs tema

Den Nationale demenshandlingsplan 2025

Rapporten er udarbejdet som led i arbejdet med Initiativ 5: Nedbringelse af forbruget af antipsykotika blandt mennesker med demens i Den nationale demenshandlingsplan 2025.

Demenshandlingsplanen rummer i alt 23 initiativer fordelt på fem fokusområder. Alle initiativer har som overordnet mål at forbedre indsatsen for at udrede, pleje og behandle mennesker med demens frem mod 2025. Sundhedsstyrelsen er ansvarlig for 11 af initiativerne.

Se alle udgivelser inden for Den nationale demenshandlingsplan 2025