xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Vejledning om forebyggelse mod spredning af CPO

Vejledningen fokuserer på sundhedsvæsenets indsats i forhold til at begrænse spredning af CPO på hospitaler, på plejehjem og andre steder, hvor syge og svækkede personer opholder sig.

ANBEFALINGER, LOVE OG REGLER 05 SEP 2018

Vejledning

Sundhedsstyrelsen har sammen med relevante faglige selskaber samt Statens Serum Institut udarbejdet en vejledning, der skal bidrage til forebyggelsen af spredning af CPO i sundhedsvæsenet. 

Vejledning om forebyggelse af spredning af CPO (september 2018)

Kort version af Vejledning om forebyggelse af spredning af CPO (september 2018)

Den til enhver tid gældende version af vejledningen kan findes i Retsinformation. 

Tilhørende dokumenter

Skema 1a og 1b. Almene og specielle risikosituationer

Skema 2. Undersøgelse og isolation

Hygiejnebilag til vejledningen findes på Statens Serum Instituts hjemmeside

Informationsbrev til personer, der testes positive for CPO