xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Spirometri til rygere uden lungesymptomer

Rapporten undersøger dokumentationen omkring målgruppen for tilbud om spirometri (lungefunktionsundersøgelse) og bliver derved et supplement til rapporten Anbefalinger for tværsektorielle forløb for mennesker med KOL.

ANBEFALINGER/RETNINGSLINJER 12 JUL 2018

Sundhedsstyrelsen udarbejdede i 2015 'Anbefalinger for tværsektorielle forløb for mennesker med KOL'. I forbindelse med en efterfølgende opdatering i 2017 blev målgruppen, der bør tilbydes spirometri (en afgørende undersøgelse af lungefunktion i forbindelse med diagnosticering af KOL) med henblik på tidlig opsporing og diagnostik af KOL, undersøgt nærmere og præciseret.

Denne nye afgrænsning af målgruppen gav anledning til spørgsmål og fremstod heller ikke tilstrækkeligt klart og veldokumenteret i anbefalingerne. Derfor har Sundhedsstyrelsen ønsket at undersøge dokumentationen omkring målgruppen nærmere og samtidig ønsket at gøre dette efter Grade-metoden.

En mindre arbejdsgruppe bistod Sundhedsstyrelsen i arbejdet med at udvælge og analysere litteraturen på samme måde, som det bliver gjort i Sundhedsstyrelsens nationale kliniske retningslinjer (Grade-metoden). Arbejdet blev afsluttet primo 2017, og konklusionerne herfra fremgår af kapitel 2 i anbefalingerne.

Bemærk, at rapporten i 2018 er opdateret med links til relevant baggrundsmateriale.

Habilitetserklæringer

Habilitetserklæringer for medlemmer af arbejdsgruppen

Baggrundsmateriale

'Grade evidensprofiler' indgår i rapporten.

Flowcharts

AGREE Group Appraisal 4549 USPTFS

AGREE Group Appraisal 4550 Joint ICS

AGREE Group Appraisal 4551 alat

AMSTAR

Fokuseret spørgsmål

PICO 1

Metaanalyser og risk-of-bias-vurderinger

PICO 1 (RevMan5 til databrug)

PICO 1 (pdf) 

Søgeprotokoller

Søgebeskrivelse

Søgeprotokol for guidelines

Søgeprotokol for sekundær litteratur

Søgeprotokol for primær litteratur