xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

NKR: Udredning og behandling af patienter med generaliserede smerter i bevægeapparatet

Sundhedsstyrelsen udgiver en ny opdateret national klinisk retningslinje for udredning og behandling samt rehabilitering af patienter med generaliserede smerter i bevægeapparatet.

ANBEFALINGER OG RETNINGSLINJER 18 JUN 2018

National klinisk retningslinje for generaliserede smerter i bevægeapparatet MAGICapp (magicapp.org)

Generaliserede smerter i bevægeapparatet er én af de hyppigste årsager til besøg hos den praktiserende læge. Patienterne lider ofte under et højt smerteniveau ledsaget af træthed, søvnforstyrrelser og koncentrationsbesvær, og det påvirker både deres funktionsevne og livskvalitet. Tilstanden skyldes som oftest mange forskelligartede faktorer, som både kan være biologiske eller sociale.

Når Sundhedsstyrelsen har valgt at opdatere retningslinjen skyldes det, at arbejdsgruppen har vurderet, at der er kommet ny viden på området, der taler for en revision. En af ændringerne er for eksempel, at der nu er en stærk anbefaling for brugen af kognitiv adfærdsterapi til patienter med komplekse problemstillinger som følge af generaliserede smerter i bevægeapparatet.

Quick guide

Quick guide

Engelsk version

Quick guide

Høring

Høringsportalen

Høringsnotat

Samlede høringssvar inkl. peer reviewsvar

Baggrundsmateriale

Flowcharts 2018

Flowcharts 2014

Metaanalyser, fokuseret spørgsmål og risk-of-bias-vurderinger

Metaanalyse:_Fokuseret_spørgsmål_2,_2015 pdf

Metaanalyse:_Fokuseret_spørgsmål_3, 2018 pdf

Ekskluderede studier: Fokuseret spørgsmål 3, 2018 pdf

Metaanalyse, RevMan5 til databrug: Fokuseret spørgsmål 3

Metaanalyse:_Fokuseret_spørgsmål_5,_2015 pdf

Metaanalyse:_Fokuseret_spørgsmål_8, 2015 pdf

Metaanalyse:_Fokuseret_spørgsmål_8, ekstra outcome, 2018 pdf

Ekskluderede studier: Fokuserede spørgsmål 8, 2018 pdf

Metaanalyse, RevMan5 til databrug: Fokuseret spørgsmål 8, ekstra outcome, 2018 

Ekskluderende studier: Fokuseret spørgsmål 9, 2018 pdf

Metaanalyse: Fokuseret spørgsmål 10, 2018 pdf

Ekskluderede studier: Fokuseret spørgsmål 10, 2018 pdf

Metaanalyse, RevMan5 til databrug: Fokuseret spørgsmål 10, 2018

Metaanalyse: Fokuseret spørgsmål 11, 2018 pdf

Ekskluderede studier: Fokuseret spørgsmål 11, 2018 pdf

Metaanalyse, RevMan5 til databrug: Fokuseret spørgsmål 11, 2018

Metaanalyse: Fokuseret spørgsmål 12, 2015 pdf

Metaanalyse: Fokuseret spørgsmål 13, 2015 pdf

Søgeprotokoller

Søgeprotokol for guidelines til NKR: generaliserede smerter i bevægeapparatet

Søgeprotokol for primær litteratur til NKR: generaliserede smerter i bevægeapparatet